Porto

MATERIALŁY DO BUDOWY SIECI I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, WODOCIĄGOWYCH (PCV, PE), KANALIZACYJNYCH (PCV,PP), GAZOWYCH (PE)
rury i kształtki wodociągowe z PCV 90-500 mm,
rury i kształtki z PEHD do wody i gazu 25-800 mm,
rury i kształtki kanalizacyjne z PCV i PP 32-1000 mm,
studnie kanalizacyjne z PCV i PP, orynnowanie Kaczmarek ‘’Karolina’’,
armatura wodociągowa, żeliwo drogowe, drenaż i odwodnienia